Brytyjskie emerytury – co przyniesie rok 2023?

Kwiecień to miesiąc, w którym w Wielkiej Brytanii zmieniają się kwoty emerytur. W 2023 roku emerytury będą wyższe, co na pewno ucieszy miliony emerytów. W kwietniu podstawowa emerytura, czyli Basic State Pension, wzrośnie z 141,85 GBP do 156,20 GBP tygodniowo. Z kolei New State Pension wzrośnie z 185,15 GBP do 203,85 GBP tygodniowo.

Ale to nie jedyne dobre wieści dla emerytów w UK. W 2023 roku powróci potrójna blokada, zwana też triple lock, która pozwoli na coroczne zwiększanie państwowej emerytury. Blokada ta określa, o ile wzrasta emerytura państwowa, uwzględniając trzy czynniki: inflację, średni wzrost płac oraz wzrost o 2,5%. W najgorszym przypadku roczny wzrost emerytury nie może być niższy niż najwyższa z tych wartości. W 2022 roku rządzący zawiesili tę blokadę ze względu na nierealistyczne prognozy wynikające z pandemii Covid-19, ale w 2023 roku powróci ona do życia. Emeryci w UK mogą spodziewać się podwyżek emerytur o 10,1%, zgodnie z inflacją CPI (consumer price index).

Drugą zmianą, wynikającą z potrójnej blokady, będzie podwyżka emerytury New State Pension, która wzrośnie z 185,15 funtów tygodniowo do 203,85 funtów tygodniowo. Aby kwalifikować się do otrzymywania New State Pension, należy mieć ciągłość około 10 lat zadeklarowanego okresu pracy w UK.

Podsumowując, emeryci w UK w 2023 roku mogą spodziewać się nie tylko wyższych emerytur, ale również korzystnych zmian związanych z powrotem potrójnej blokady. Wszystko to powinno pomóc emerytom w dalszym życiu w czasie trwającego kryzysu.

Scroll to Top