Rejestracja spółek LTD w UK

Spółka LTD (Private company limited by shares) to angielski odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oznacza to między innymi, że udziałowcy, akcjonariusze odpowiadają tylko do wysokości swoich udziałów. Spółka posiada własną osobowość prawną i kapitał, a jej udziały nie są przedmiotem obrotu na publicznych rynkach papierów wartościowych.

Client is bringing the documents to clarify the law to the lawyer at the prosecutor office.
Judge gavel and law books, office desk background. 3d illustration
Korzyści wynikające z założenia spółki LTD:

Spółka Ltd w kilku krokach

1

Wypełnienie wniosku o rejestrację spółki – formularz IN01

2

Sporządzenie aktu założycielskiego w postaci deklaracji woli sygnatariuszy

3

Sporządzenie statutu spółki zawierającego prawa, obowiązki, a także przedmiot działalności

4

Rejestracja w rejestrze spółek – Companies House

5

Rejestracja spółki jako pracodawcy – w HMRC do 3 miesięcy od dokonania rejestracji.

Co zyskasz zakładając spółkę w UK
za pośrednictwem naszej Kancelarii?

Lady Justice statue in law firm office

Pakiety rejestracyjne

Pakiet podstawowy – Basic

Pakiet biznes
– Business

Pakiet biznes + Business plus

Pakiet VIP

Pakiet VIP plus

Pakiet podstawowy – Basic

Pakiet podstawowy (basic), opłata aktywacyjna 700 PLN, który zakłada:

• zarejestrowanie podmiotu w UK – spółkę o wybranej przez siebie nazwie widniejącej na adresie biura kancelarii w Londynie
• dokumenty rejestrowe spółki – akt założycielski wraz z umową spółki w języku angielskim
• obsługę księgową podmiotu, w tym dostęp do systemu księgowego z możliwością wystawiania faktury przez ltd

Pakiet dedykowany jest osobom, które chcą zostać właścicielem podmiotu w Wielkiej Brytanii.
Samodzielnie obejmą stanowisko dyrektora, nie zatrudniając pracowników oraz nie zatrudniając własnej osoby w podmiocie. Faktury zostają wystawiane na podmiot brytyjski niezarejestrowany do VAT w UK.

Opłata miesięczna abonamentowa to koszt 350 PLN.
Opłata wynajęcia adresu rejestracyjnego – odnawialna w każdym roku kalendarzowym.

Kancelaria zastrzega sobie realizację założenia spółki na zlecenie klienta po podpisaniu umowy oraz wniesieniu opłaty aktywacyjnej

Pakiet biznes – Business

Pakiet biznes (business) ,opłata aktywacyjna 800 PLN, który zakłada:

• zarejestrowany podmiot w UK – spółkę o wybranej przez siebie nazwie widniejącej na adresie biura kancelarii w Londynie
• dokumenty rejestrowe spółki – akt założycielski wraz z umową spółki w języku angielskim
• obsługę księgową podmiotu, w tym dostęp do systemu księgowego z możliwością wystawiania faktury przez ltd
• rejestrację dyrektora podmiotu do systemu PAYE. Dyrektor staje się pracownikiem spółki, a co miesiąc otrzymuje odcinki wypłaty, tzw. payslipy, które tworzą koszt spółki.

Pakiet dedykowany jest osobom, które chcą zostać właścicielem podmiotu w Wielkiej Brytanii.
Samodzielnie obejmą stanowisko dyrektora, nie zatrudniając pracowników, ale zatrudniając własną osobę w podmiocie. Faktury zostają wystawiane na podmiot brytyjski niezarejestrowany do VAT w UK. Otrzymywane payslipy oraz dokumenty świadczące o zatrudnieniu.

Opłata miesięczna abonamentowa to koszt 450 PLN.
Opłata wynajęcia adresu rejestracyjnego – odnawialna w każdym roku kalendarzowym.

Kancelaria zastrzega sobie realizację założenia spółki na zlecenie klienta po podpisaniu umowy oraz wniesieniu opłaty aktywacyjnej.

 

Pakiet biznes - business+

Pakiet biznes + (business plus), opłata aktywacyjna 1000 PLN, który zakłada:

• zarejestrowany podmiot w UK – spółkę o wyjbranej przez siebie nazwie widniejącej na adresie biura kancelarii w Londynie
• dokumenty rejestrowe spółki – akt założycielski wraz z umową spółki w języku angielskim
• obsługę księgową podmiotu, w tym dostęp do systemu księgowego z możliwością wystawiania faktury przez ltd
• rejestrację dyrektora podmiotu do systemu PAYE. Dyrektor staje się pracownikiem spółki, a co miesiąc otrzymuje odcinki wypłaty, tzw. payslipy, które tworzą koszt spółki.
• rejestrację 1 pracownika lub drugiego dyrektora do systemu PAYE.

Pakiet dedykowany jest osobom, które chcą zostać właścicielem podmiotu w Wielkiej Brytanii.
Samodzielnie obejmą stanowisko zatrudniając własną osobę w podmiocie, pracownika lub osobę fizyczną na stanowisko drugiego dyrektora. Faktury zostają wystawiane na podmiot brytyjski niezarejestrowany do VAT w UK. Otrzymywane payslipy oraz dokumenty świadczące o zatrudnieniu pracownika lub kolejnego dyrektora.

Opłata miesięczna abonamentowa to koszt 650 PLN.
Opłata wynajęcia adresu rejestracyjnego – odnawialna w każdym roku kalendarzowym.

Kancelaria zastrzega sobie realizację założenia spółki na zlecenie klienta po podpisaniu umowy oraz wniesieniu opłaty aktywacyjnej.

 

Potrzebujesz porady specjalisty?
Skontaktuj się z naszym doradcą!

Mobile

+48 530 585 555

Landline

+44 20 3514 5772

Signal

+48 695 622 285

Pakiet VIP

Pakiet VIP – opłata aktywacyjna 1500 PLN, który zakłada:

• zarejestrowany podmiot w UK – spółkę o wybranej przez siebie nazwie widniejącej na adresie londyńskim z możliwością odbierania korespondencji biurowej oraz urzędowej
• rejestrację spółki do VAT w UK
• dokumenty rejestrowe spółki – akt założycielski wraz z umową spółki w języku angielskim
• obsługę księgową podmiotu, w tym dostęp do systemu księgowego z możliwością wystawiania faktur przez ltd
• rejestrację dyrektora z numerem NIN do systemu PAYE. Dyrektor staje się pracownikiem spółki, a co miesiąc otrzymuje odcinki wypłaty, tzw. payslipy, które tworzą koszt spółki.
• rejestrację 1 pracownika lub drugiego dyrektora do systemu PAYE.

Pakiet dedykowany jest osobom, które chcą zostać właścicielem podmiotu w Wielkiej Brytanii. Samodzielnie obejmą stanowisko dyrektora zatrudniając własną osobę w podmiocie ( warunkiem jest posiadanie przez dyrektora numeru NIN) lub pracownika lub osobę fizyczną na stanowisko drugiego dyrektora. Faktury zostają wystawiane na podmiot brytyjski zarejestrowany do VAT w UK. Otrzymywane payslipy oraz dokumenty świadczące o zatrudnieniu pracownika lub kolejnego dyrektora.

Opłata miesięczna abonamentowa to koszt 850 PLN przy wystawianiu do 50 faktur VAT w miesiącu. Spółka rozlicza się kwartalnie. Można opłacać abonament kwartalny 2250 PLN. Uwaga- spółka ma obowiązek odprowadzania podatku VAT po każdym zakończonym kwartale.
Opłata wynajęcia adresu rejestracyjnego – odnawialna w każdym roku kalendarzowym.

Kancelaria zastrzega sobie realizację założenia spółki na zlecenie klienta po podpisaniu umowy oraz wniesieniu opłaty aktywacyjnej.

Potrzebujesz porady specjalisty?
Skontaktuj się z naszym doradcą!

Centrala

+48 530 585 555

Administracja

+44 514 723 265

Biuro

+48 530 447 230 

Pakiet VIP +

Pakiet VIP plus – opłata aktywacyjna 1700 PLN, który zakłada:

• zarejestrowany podmiot w UK – spółkę o wybranej przez siebie nazwie widniejącej na adresie londyńskim z możliwością odbierania korespondencji biurowej oraz urzędowej
• rejestrację spółki do VAT w UK
• rejestrację spółki po numer EORI
• dokumenty rejestrowe spółki – akt założycielski wraz z umową spółki w języku angielskim
• obsługę księgową podmiotu, w tym dostęp do systemu księgowego z możliwością wystawiania faktur przez ltd
• rejestrację dyrektora z numerem NIN do systemu PAYE. Dyrektor staje się pracownikiem spółki, a co miesiąc otrzymuje odcinki wypłaty, tzw. payslipy, które tworzą koszt spółki.
• rejestrację 1 pracownika lub drugiego dyrektora do systemu PAYE.

Pakiet dedykowany jest osobom, które chcą zostać właścicielem podmiotu w Wielkiej Brytanii.
Samodzielnie obejmą stanowisko dyrektora zatrudniając własną osobę w podmiocie ( warunkiem jest posiadanie przez dyrektora numeru NIN) lub pracownika lub osobę fizyczną na stanowisko drugiego dyrektora. Faktury zostają wystawiane na podmiot brytyjski zarejestrowany do VAT w UK z możliwością wystawiania do 50 faktur miesięcznie. Spółka otrzyma numer EORI – konieczny przy eksporcie lub imporcie towarów z UK do EU. Otrzymywane payslipy oraz dokumenty świadczące o zatrudnieniu pracownika lub kolejnego dyrektora.

Opłata miesięczna abonamentowa to koszt 850 PLN przy wystawianiu do 50 faktur VAT w miesiącu. Spółka rozlicza się kwartalnie. Można opłacać abonament kwartalny 2250 PLN. Uwaga- spółka ma obowiązek odprowadzania podatku VAT po każdym zakończonym kwartale.
Opłata wynajęcia adresu rejestracyjnego – odnawialna w każdym roku kalendarzowym.

Kancelaria zastrzega sobie realizację założenia spółki na zlecenie klienta po podpisaniu umowy oraz wniesieniu opłaty aktywacyjnej.

 

Potrzebujesz porady specjalisty?
Skontaktuj się z naszym doradcą!

Mobile

+48 530 585 555

Landline

+44 20 3514 5772

Signal

+48 783 306 696

Rejestracja Ltd z oddziałem w Polsce

– należny podatek dochodowy, który płaci oddział wynosi 9%,

– całkowity brak odpowiedzialności majątkiem własnym za wykonywane czynności zawodowe,

– oddział spółki Ltd nie opłaca podatku od dywidendy jak ma to miejsce w przypadku spółek z.o.o.,

– na majątku oddziału komornik nie może dokonać zajęcia, w przeciwieństwie do polskich podmiotów gospodarczych,

– oddział podlega brytyjskiemu ustawodawstwu o upadłości, co powoduje, że do zamknięcia oddziału wystarczy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego jedno pismo o postanowieniu bez zbędnej i żmudnej procedury likwidacyjnej obowiązującej polskie firmy,

– oddział spółki Ltd może na takich samych warunkach jak polskie przedsiębiorstwa występować o kredyty bankowe, leasingi, dofinansowania z urzędów pracy i UE,

– w oddziale występuje osoba reprezentująca oddział, na której nie ciąży żadna odpowiedzialność osobista jak w przypadku członków zarządu, bądź funkcji prokurenta w polskich firmach,

– oddział nie podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zapisy której to, po niekorzystnych zmianach pozwalają na przejęcie podmiotu gospodarczego decyzją administracyjną przez Skarb Państwa,

– otworzenie oddziału spółki Ltd powoduje całkowitą eliminację problemów z komornikiem, bądź innymi zajęciami urzędowymi, które dokonane zostały na polskich podmiotach gospodarczych,

– w przeciwieństwie do Sp. z.o.o.,. otworzenie oddziału eliminuje całkowicie problem narażania się na postępowanie prowadzone przez ZUS, o tzw. działania pozorne w przypadku zarządu jednoosobowego w Sp. z.o.o., z mniejszościowym udziałowcem. Przy oddziale podmiotu zagranicznego zagrożenie postępowaniem ze strony ZUS nie istnieje, gdyż oddział nie posiada zarządu tylko osobę upoważnioną do reprezentacji zarządu wpisaną w KRS oraz nie wykazuje udziałowców, gdyż jest wyodrębnioną częścią spółki matki,

– oddział nie podlega zapisom polskiej ordynacji podatkowej o schematach podatkowych, gdyż wszelkie środki pieniężne między oddziałem , a spółką matką są przekazywane na zasadzie noty księgowej w sposób transparentny i nie budzący wątpliwości dla organów skarbowych. Transakcje pieniężne pomiędzy oddziałem w Polsce i spółką matką nie są objęte działaniami fiskalnymi, więc ani jedna, ani druga strona w momencie przekazywania środków pieniężnych nie wystawia sobie dosłownie żadnych dokumentów fiskalnych podlegających opodatkowaniu. Natomiast otrzymane środki pieniężne przez spółkę matkę podlegają rozliczeniu pod jurysdykcją brytyjską.

Potrzebujesz porady specjalisty?
Skontaktuj się z naszym doradcą!

Centrala

+48 530 585 555

Biuro

+48 514 723 265

Administracja

+48 530 447 230