Brytyjska emerytura

W UK system emerytalny składa się z kilku filarów, ale najważniejszym z nich są New State Pension i Basic State Pension. Obecnie obowiązuje reguła triple lock, która gwarantuje podwyżki emerytur o najwyższą wartość spośród trzech kategorii – inflacji, średniego wynagrodzenia lub 2,5%. Dlatego też w kwietniu br. New State Pension wzrósł z 185.15 do 203.85 funtów tygodniowo, a od kwietnia 2023 roku pełna kwota Basic State Pension wzrośnie z 141.85 do 156.20 funtów tygodniowo.

Aby otrzymać New State Pension w UK, należy mieć ciągłość w opłacaniu składek emerytalnych przez co najmniej 10 lat, a dla uzyskania maksymalnej kwoty emerytury – 35 lat. Dodatkowo, należy osiągnąć wiek emerytalny i mieć jednocześnie ciągłość opłacania składek na poczet NI. Natomiast dla Basic State Pension wymagane jest opłacenie pełnych 30 lat składek i osiągnięcie wieku emerytalnego.

Kobiety urodzone po 6 kwietnia 1953 i mężczyźni urodzeni po 6 kwietnia 1951 kwalifikują się do New State Pension, a dla pozostałych osób przysługuje Basic State Pension. W przypadku Married Woman’s Pension, płatność, odpowiadająca 60% podstawowej krajowej stawki emerytalnej, wzrośnie z 85.00 do 93.60 funtów tygodniowo.

Podsumowując, emerytura w UK to skomplikowany system, który wymaga odpowiedniego planowania i oszczędzania na przyszłość. Wprowadzane zmiany w systemie emerytalnym mają na celu poprawienie sytuacji emerytalnej obywateli. Jednakże, dla wielu osób, osiągnięcie pełnej kwoty emerytury w obecnych czasach jest bardzo trudne, dlatego warto zacząć planować swoją przyszłość jak najwcześniej.

Scroll to Top