Zabezpieczenie majątku

Podstawowym celem Kancelarii jest dokonanie właściwego zabezpieczenia i ochrony majątku klientów, aby zdążyć przed uruchomieniem machiny urzędniczej, której jedynym celem jest zatrzymanie określonych należności finansowych z majątku firmowego, bądź osobistego bez właściwego potwierdzenia lub uzasadnienia prawnego.
save money
lawyers in suits working together on project at workplace with gavel and laptop in office

Kancelaria Semper Paratus Legal House LLP proponuje rozwiązania ochronne w niesłusznych działaniach organu państwa m.in.:

Mając na uwadze wskazane zagrożenia najważniejszym celem kancelarii jest pomoc w osiągnięciu zdjęcia odpowiedzialności majątkowej klientów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Business people holding hands together for support empathy work together.

Definicje

Konfiskata rozszerzona – wprowadzona do polskiego ustawodawstwa w 2017 r. która powoduje, iż przepisanie majątku na najbliższych, bądź sprzedaż majątku osobom teoretycznie obcym nie przyniesie zamierzonego skutku, gdyż zapis ten działa do 5 lat wstecz i zgodnie z właściwymi zapisami przepisany majątek na poczet powstałej zaległości również może zostać przejęty przez Państwo.

Majątek pełnomocnjików i doradców księgowych rejestrujących dla swoich klientów sp. z. o.o., który jest zagrożony odpowiedzialnością finansową w przypadku popełnienia przestępstwa przez zarejestrowany przez nich podmiot, do kwoty 50 000 PLN.

Przepadek przedsiębiorstwa – może być orzeczony przez aparat Państwa, kiedy przestępstwo zostanie popełnione sposób nieświadomy, gdyż niewiedza nie zwalnia ze stosowania prawa,

Potrzebujesz porady specjalisty?
Skontaktuj się z naszym doradcą!

Mobile

+48 530 585 555

Administracja

+48 514 723 265

Biuro

+48 530 447 230