save money

Nowe regulacje ws podwójnego opodatkowania

Istotnym problemem funkcjonowania przedsiębiorstw w środowisku unijnym jest zagadnienie podwójnego opodatkowania, które dzięki nowym regulacjom może stać się przeszłością.

Występowanie sporów podatkowych jest pokłosiem globalnej polityki uszczelniania systemów podatkowych – żaden rząd nie jest zadowolony z wycieku finansów, które mogłyby zasilić budżet, a cenę braku współpracy międzynarodowej w tej sytuacji ponosi przedsiębiorca. Postępowanie w jednym państwie nie sprawi automatycznie, że urząd drugiego nie będzie upominał się o podatek, a co więcej może nawet zakwestionować wysokość dochodu wyliczony przez organy pierwszego. Jasna staje się potrzeba unormowania tych relacji nie w pojedynczych systemach fiskalnych, ale w środowisku multilateralnym.

Przyjęta przez Radę Unii Europejskiej w październiku 2017 roku dyrektywa jest istotnym krokiem ku lepszemu w tej materii; powoli implementowana przez kolejne kraje daje szansę na normalizację zaistniałych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Europie. Dyrektywa zmusza do współpracy kraje w których występuje spór. Dotychczas stopniowym ujednolicaniem systemów podatkowych zajmowały się organizacje takie jak np. OECD. Owe instytucje międzynarodowe wprowadzają z roku na rok nowe mechanizmy współpracy m.in w kwestii wymiany informacji podatkowej, konwencje oraz kolejne wytyczne. Z punktu widzenia państw EU optymalnym rozwiązaniem byłoby ujednolicenie prawa podatkowego na poziomie unijnym. Aktualnie działające dwustronne umowy nie są wystarczającym zabezpieczeniem – często bywa, że organy odpowiednie nie mogą porozumieć się np. co do kwoty podlegającej opodatkowaniu.

Wzorem niektórych krajów europejskich Polska wprowadziła odpowiednie przepisy zgodne z unijnym aktem prawnym. Regulacje obowiązują od listopada  zeszłego roku. Zgodnie z nimi podatnik, którego dotyczy wspominany wcześniej spór z wynikiem niekorzystnym dla niego, może zwrócić się do Ministerstwa Finansów o rozstrzygnięcie. Ten w czasie 6 miesięcy ma rozwiązać spór albo dojść do porozumienia z innym krajem, gdzie spór zaistniał. Jeśli w przeciągu 2 lat procedura nie przyniesie korzystnych skutków, przedsiębiorca będzie miał prawo oddać sprawę pod arbitraż międzynarodowej komisji. Decyzja tegoż organu musi być podjęta przez 6 miesięcy, a jej rezultat jest wiążący.

Mimo długiego czasu postępowania podatnik dostaje do ręki realne narzędzie do walki z podwójnym opodatkowaniem.

Dodaj komentarz

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Business people holding hands together for support empathy work together.

Nowy Ład

Oto cała prawda o rzekomo niskich podatkach zawarta w projekcie ustawy o tym fiskalnym cudzie nad Wisłą. W art. 16 ustawy o CIT ” Nie